Pravidla rugby league

Hřiště a délka hry

Zápas rugby league trvá 80 min hrubého času a je rozdělen na dva poločasy, mezi kterými je 10 – 20 minut pauza. Hraje se na obdélníkových hřištích podobných rozměrů, jako jsou ty fotbalové. Branky ve tvaru písmene "H" jsou od sebe vzdáleny 100 metrů a za nimi se nachází na obou stranách další 6 – 12 metrů hluboké brankoviště. Šířka hřiště je pak mezi 58–68 metry. Postranní a koncové čáry jsou už součástí autu, tedy pokud se jich míč nebo hráč s míčem dotknou, jsou mimo hru.

Počet hráčů

V rugby league proti sobě nastupují dva třináctičlenné týmy na travnatém hřišti. Na lavičce pak na střídání čekají další 4 hráči. Celkový počet střídání je omezen na 10.

Cílem hry je získat více bodů než soupeř.

Způsob bodování

Nejčastějším a nejvíce ceněným způsobem získání bodů je položení (try). Jde o kontrolované položení míče na zem v soupeřově brankovišti (území za brankami. Míč se musí položit na, nebo za brankovou čáru (tryline).

Položení je oceněno 4 body a možností kopu na bránu (konverze), za které může pokládající tým dostat další 2 body. Tento kop se provádí z libovolné vzdálenosti kolmo na místo položení a jako úspěšné je považováno, pokud míč přeletí břevno brány.

Pokud tým získá výhodu penalty, je jednou z možností jejího využití kop na bránu. Pokud je kop úspěšný, získá kopající tým dva body.

Poslední možností zisku bodu je kop s odrazem ze hry (drop goal). Pokud hráč během hry prokopne po odrazu od země míč brankou, je jeho tým odměněn jedním bodem.

Nahrávky

V rugby league je dovoleno přihrávat pouze směrem dozadu a paralelně s brankovou čárou. Míč si přihrávají hráči jednoho týmu s cílem dostat se do soupeřova brankoviště. Při přihrávce směrem dopředu (tzv. „předhozu“), ztrácí tým, který přihrávku dopředu provedl míč a doposud bránící tým znovu zahajuje hru mlýnem.

Mlýn

Mlýn slouží k rozehrání míče po předhozu, vypadnutí míče nebo pokud se míč ocitne v autu. Šest hráčů roje z každého týmu se zaváže do sebe, takže pilíři a mlynář vytvoří první řadu mlýnu, za ně se naváže druhá řada a mlýn sváže vazač. Tým, který se nedopustil chyby, má výhodu rozehrání do mlýnu. To probíhá tak, že mlýnová spojka prohodí míč mezi nohami svých spoluhráčů a sama nebo za asistence vazače uvede míč do hry. Kvůli zrychlení hry se postupem času odstoupilo od přetlačování v mlýnech a dnes je většina mlýnů rozehrávána pouze rychlým prohozením míče.

Mlýn se vždy rozehrává 20 metrů od bližší outové čáry (touchline). Pokud předhoz, nebo out stane v méně jak 10 metrech od tryline, mlýn se rozehrává na 10 metrové čáře.

Skládky

Skládání je způsob, jakým se bránící tým snaží útočícímu týmu zamezit v bodování či získání území. Skládat je dovoleno od ramen dolů a to pouze hráče nesoucího míč. Po dokončení skládky musí bránicí tým ustoupit 10 metrů s výjimkou dvou markerů, kteří můžou zůstat u skládky. Skládaný hráč pak uvede míč do hry rozehráním tzv. play-the-ball. Útočící tým má, pokud nedojde k porušení pravidel, 6 pokusů na útok. Hráči útočícího týmu mohou být 5 x složeni aniž by ztratili míč, ale po šestém složení předají míč bránícímu týmu a role se mění. Ve hře se pak útočící tým po páté skládce často rozhodne pro kop, aby získal co nejvíce metrů a ztížil soupeři pozici.

Penalty

Rozhodčí může nařídit penaltu proti týmu, který se dopustil přestupku vůči pravidlům.

Tým, který se přestupku nedopustil si může vybrat jeden ze 3 způsobů rozehry:

  1. Rychlá rozehrávka klepnutím míče o nohu na místě přestupku
  2. Kop na bránu (možnost získat dva body)
  3. Mlýn na kolmici přestupku s autovou čárovou ve vzdálenosti 20 metrů od autové čáry

Přestupky proti pravidlům:

  • Vysoká skládka (úder od krku a výše)
  • Nebezpečná skládka (boky skládaného hráče jsou nad úrovní hlavy)
  • Shoulder charge (Dříve oblíbená technika skládky byla zakázána v roce 2013. Jedná se o tzv. strom, při kterém soupeře zastavíte ramenem) Při skládce se můsíte soupeře snažit "obejmout".
  • Offside (obránce se zapojí do hry v době, kdy se nestihl vrátit 10 metrů zpět)
  • Nesportovní chování
  • Markeři nestojí za sebou
  • Obstrukce, tzv. bránění ve hře (hráč bez míče brání obránci složit hráče s míčem)


40 - 20

Pokud je kopající hráč vzdálen do 40 metrů od svého brankoviště (tryline) a kopne míč tak, aby se odrazem v hřišti dostal za autovou čáru ve vzdálosti do 20 metrů od soupeřova brankoviště, získává útočící tým mlýn na místě přechodu do autu.

20 metrů restart

Jedná se o rozehru klepnutím míče o nohu uprostřed 20 metrové čáry. K restartu na 20 metrové čáře dochází:

1) Kopne-li hráč týmu "A" míč do hřiště a míč se následně odrazí za "dead ball line", "B" tým rozehrává na 20 metrech.

2) Kopne-li hráč týmu "A" míč rovnou za "dead ball line", "B" tým rozehrává na 20 metrech.

Goal line dropout

Jedná se o rozehru pod vlastním háčkem tzv. drop kickem. Míč si musí kopající hráč pustit z rukou a kopnout do míče až po odrazu od země. Goal line dropout se používá:

1) Pokud byl s míčem složen za vlastní tryline

2) Při výkopu - pokud se při výkopu míč odrazí ze hřiště "za dead ball line"

Out

Dostane-li se hráč s míčem za boční outovou čáru (touchline), soupeř získává mlýn na kolmici s touchline, kde hráč přešel do outu.

Míč se může za touchline dostat i po kopu a to v těchto případech:

1) Po výkopu se míč dotkne hřiště a odrazí se za touchline do outu. Tým provádějící výkop získává mlýn v místě přechodu míče do outu.

2) Po výkopu míč vyletí rovnou za touchline do outu. Soupeř má penaltu v místě výkopu.

3) Po kopu ze hry se míč dotkne hřiště a odrazí se za touchline do outu. Soupeř má mlýn v místě přechodu do outu.

4) Po kopu ze hry vyletí míč rovnou za touchline do outu. Soupeř má mlýn v místě přechodu do outu.

5) 40 - 20

Nultá skládka

Dojde-li k předhozu a následnému zachycení míče soupeřem, rozhodčí může místo mlýnu nařídit plynulé pokračování hry, tzv. výhodu. Skládka po výhodě není počítána klasicky jako první, ale nultá. Nultá skládka nemůže být nařízena vícekrát v jednom setu.

Dojde-li po výhodě k dalšímu předhozu. Platí vždy ten první a následuje mlýn pro tým, který hrál ve výhodě.